Đóng

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức ngày 01/03/2021 tại hai cơ sở Đội Cấn và Lương Thế VInh

18/02/2021 18 lượt xem
Thực tế với học sinh đang học tiếng Đức tại Việt Nam, rất nhiều học viên học tiếng Đức lên tới B1 nhưng không thể nghe nói được tiếng Đức( kể cả những bạn đã có bằng B1). Đây cũng là nguyên nhân mà các bạn du học nghề thường không nhận được mức lương cao trong hợp đồng nghề. Cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bạn Du học sinh tại...

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức ngày 22/02/2021 tại hai cơ sở Đội Cấn và Lương Thế Vinh

28/01/2021 17 lượt xem
Thực tế với học sinh đang học tiếng Đức tại Việt Nam, rất nhiều học viên học tiếng Đức lên tới B1 nhưng không thể nghe nói được tiếng Đức( kể cả những bạn đã có bằng B1). Đây cũng là nguyên nhân mà các bạn du học nghề thường không nhận được mức lương cao trong hợp đồng nghề. Cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bạn Du học sinh tại...

Lịch khai giảng các khoá học tiếng Đức từ A1-C1 ngày 04/01/2021 tại hai cơ sở Đội Cấn và Lương Thế Vinh

22/12/2020 45 lượt xem
Thực tế với học sinh đang học tiếng Đức tại Việt Nam, rất nhiều học viên học tiếng Đức lên tới B1 nhưng không thể nghe nói được tiếng Đức( kể cả những bạn đã có bằng B1). Đây cũng là nguyên nhân mà các bạn du học nghề thường không nhận được mức lương cao trong hợp đồng nghề. Cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bạn Du học sinh tại...

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức từ A1-C1 ngày 21/12/2020 tại hai cơ sở Đội Cấn và Lương Thế Vinh

14/12/2020 57 lượt xem
Thực tế với học sinh đang học tiếng Đức tại Việt Nam, rất nhiều học viên học tiếng Đức lên tới B1 nhưng không thể nghe nói được tiếng Đức( kể cả những bạn đã có bằng B1). Đây cũng là nguyên nhân mà các bạn du học nghề thường không nhận được mức lương cao trong hợp đồng nghề. Cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bạn Du học sinh tại...

Lịch khai giảng các khoá học tiếng Đức từ A1-C1 tại hai cơ sở Đội Cấn và Lương Thế Vinh ngày 14/12/2020

03/12/2020 52 lượt xem
  Thực tế với học sinh đang học tiếng Đức tại Việt Nam, rất nhiều học viên học tiếng Đức lên tới B1 nhưng không thể nghe nói được tiếng Đức( kể cả những bạn đã có bằng B1). Đây cũng là nguyên nhân mà các bạn du học nghề thường không nhận được mức lương cao trong hợp đồng nghề. Cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bạn Du học sinh...

Lịch khai giảng các khoá học tiếng Đức ngày 01/12/2020 tại hai cơ sở Đội Cấn và Lương Thế Vinh

19/11/2020 113 lượt xem
Thực tế với học sinh đang học tiếng Đức tại Việt Nam, rất nhiều học viên học tiếng Đức lên tới B1 nhưng không thể nghe nói được tiếng Đức( kể cả những bạn đã có bằng B1). Đây cũng là nguyên nhân mà các bạn du học nghề thường không nhận được mức lương cao trong hợp đồng nghề. Cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bạn Du học sinh tại...

Lịch khai giảng các khoá học tiếng Đức từ A1- B2 ngày 09/11/2020 tại hai cơ sở Đội Cấn và Lương Thế Vinh

26/10/2020 89 lượt xem
Thực tế với học sinh đang học tiếng Đức tại Việt nam, rất nhiều học viên học tiếng Đức lên tới B1 nhưng không thể nghe nói được tiếng Đức( kể cả những bạn đã có bằng B1). Đây cũng là nguyên nhân mà các bạn du học nghề thường không nhận được mức lương cao trong hợp đồng nghề. Cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bạn Du học sinh tại...

Lịch khai giảng các khoá học tiếng Đức ngày 19-26/10 tại hai cơ sở Đội Cấn và Lương Thế Vinh

11/10/2020 78 lượt xem
Thực tế với học sinh đang học tiếng Đức tại Việt nam, rất nhiều học viên học tiếng Đức lên tới B1 nhưng không thể nghe nói được tiếng Đức( kể cả những bạn đã có bằng B1). Đây cũng là nguyên nhân mà các bạn du học nghề thường không nhận được mức lương cao trong hợp đồng nghề. Cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bạn Du học sinh tại...

Lịch khai giảng các khoá học tiếng Đức tháng 10 tại hai cơ sở Lương Thế Vinh và Đội Cấn

18/09/2020 84 lượt xem
Thực tế với học sinh đang học tiếng Đức tại Việt nam, rất nhiều học viên học tiếng Đức lên tới B1 nhưng không thể nghe nói được tiếng Đức( kể cả những bạn đã có bằng B1). Đây cũng là nguyên nhân mà các bạn du học nghề thường không nhận được mức lương cao trong hợp đồng nghề. Cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bạn Du học sinh tại...

Lịch khai giảng khoá học tiếng Đức ngày 14/09/2020 tại hai cơ sở Đội Cấn và Lương Thế Vinh

06/09/2020 55 lượt xem
Thực tế với học sinh đang học tiếng Đức tại Việt nam, rất nhiều học viên học tiếng Đức lên tới B1 nhưng không thể nghe nói được tiếng Đức( kể cả những bạn đã có bằng B1). Đây cũng là nguyên nhân mà các bạn du học nghề thường không nhận được mức lương cao trong hợp đồng nghề. Cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bạn Du học sinh tại...

Lịch khai giảng các khoá học tiếng Đức ngày 07/09/2020 tại hai cơ sở Đội Cấn và Lương Thế Vinh

20/08/2020 79 lượt xem
Thực tế với học sinh đang học tiếng Đức tại Việt nam, rất nhiều học viên học tiếng Đức lên tới B1 nhưng không thể nghe nói được tiếng Đức( kể cả những bạn đã có bằng B1). Đây cũng là nguyên nhân mà các bạn du học nghề thường không nhận được mức lương cao trong hợp đồng nghề. Cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bạn Du học sinh tại...

Lịch khai giảng các khoá học tiếng Đức ngày 17/08 từ A1 - B2 tại hai cơ sở Đội Cấn và Lương Thế Vinh

04/08/2020 65 lượt xem
Thực tế với học sinh đang học tiếng Đức tại Việt nam, rất nhiều học viên học tiếng Đức lên tới B1 nhưng không thể nghe nói được tiếng Đức( kể cả những bạn đã có bằng B1). Đây cũng là nguyên nhân mà các bạn du học nghề thường không nhận được mức lương cao trong hợp đồng nghề. Cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bạn Du học sinh tại...

Lịch khai giảng khoá học tiếng Đức tháng 8/2020 tại hai cơ sở Đội Cấn và Lương Thế Vinh

24/07/2020 62 lượt xem
Khoá học tiếng Đức ở các trình độ...

Lịch khai giảng các khoá học tiếng Đức ngày 20/07/2020 tại hai cơ sở Đội Cấn và Lương Thế Vinh

03/07/2020 91 lượt xem
Khoá học tiếng Đức tháng 7 tại Đội Cấn và Lương Thế...

Lịch khai giảng các khoá học tiếng Đức tháng 01/7/2020 tại NDF

10/06/2020 84 lượt xem
Thực tế với học sinh đang học tiếng Đức tại Việt nam, rất nhiều học viên học tiếng Đức lên tới B1 nhưng không thể nghe nói được tiếng Đức( kể cả những bạn đã có bằng B1). Đây cũng là nguyên nhân mà các bạn du học nghề thường không nhận được mức lương cao trong hợp đồng nghề. Cũng là nguyên nhân mà rất nhiều bạn Du học sinh tại Đức hoàn toàn bị Schock khi mới sang, không...

Lịch khai giảng tiếng Đức tại hai cơ sở Lương Thế Vinh và Đội Cấn tháng 06/2020

20/05/2020 84 lượt xem
THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG MỚI . Đặc biệt có LỚP A1 TỐI tại Cơ sở Lương Thế Vinh và Cơ sở Đội...

Bài viết nổi bật


Hotline: 0947.090.888

__________________________________________
Công ty TNHH NDF VIỆT NAM

Trung tâm tiếng Đức NDF

Địa chỉ: Tầng 01 Tòa A tòa nhà Housinco, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân - Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 6 tòa nhà 285 Đội Cấn, Ba Đình - Hà Nội.

Điện thoại: (84 – 24) 62531338 – (84) 947.090.888.

Email: ndf.institut@gmail.com