Đóng

Ngữ pháp tiếng Đức: Kasus (Các cách trong tiếng Đức)

27/06/2016 1014 lượt xem
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Ngôn ngữ nội dung hiển thị (Việt/Đức) Tiếng Việt   Tiếng Đức
1. Chức năng:
a. Với động từ: Vì trong tiếng Đức, các thành phần của câu có thể đứng ở các vị trí khác nhau, vì vậy Cách (Kasus) dùng để phân biệt các bổ ngữ
Ví dụ:
Kasus    
(Cách)
Alex schenkt seiner Freundin einen Fotoapparat
Wer?
Nominativ-Ergänzung
(Bổ ngữ cách 1)
 
Verb
(Động từ)
Wem?
Dativ-Ergänzung
(Bổ ngữ cách 3)
Was?
Akkusativ-Ergänzung
(Bổ ngữ cách 4)
 
Kasus   Seiner Freundin gefällt das Geschenk
  Wem?
Dativ-Ergänzung
(Bổ ngữ cách 3)
Verb
(Động từ)
Was?
(Bổ ngữ cách 1)
  
b. Với giới từ:
 
  Präposition (Giới từ) Kasus (Cách)  
Er denkt oft an ihren letzten Urlaub Akkusativ
Das ist ein Geschenk    zu ihrem Geburtstag Dativ
Er schenkt ihn ihr statt eines CD-Players Genitiv
  
2. Công thức:
Trong tiếng Đức, ta thường nhận biết được các cách thông qua dấu hiện của cách nhờ mạo từ hay tính từ
  maskulin (giống đực)   neutral (giống chung)   feminin (giống cái)      plural (số nhiều)
Nominativ
(Cách 1)        
         der Tag        das Jahr die Woche die Tage/Jahre/Wochen
Akkusativ
(Cách 4)
 den Tag das Jahr die Woche die Tage/Jahre/Wochen
Dativ
(Cách 3)
 dem Tag dem Jahr der Woche den Tagen/Jahren/Wochen
Genitiv
(Cách 2)
 des Tages des Jahres der Woche der Tage/Jahre/Wochen
  
Các danh từ số nhiều cách 3 thường kết thúc với đuôi –n (Tagen, Jahren, Wochen) (xem N-Deklination). Ngoại trừ các danh từ khi chuyển dạng số nhiều thêm đuôi –s ví dụ: mit den Autos. 
TRUNG TÂM TIẾNG ĐỨC NDF
P705,CT2A, Tòa nhà Housinco, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0462531338 – Hotline: 0947 090 888
Website: https://ndf.vn/
FB: https://www.facebook.com/Trung-tâm-tiếng-Đức-NDF

Bài viết nổi bật


Hotline: 0947.090.888

__________________________________________

Trung tâm tiếng Đức NDF

Địa chỉ: Tầng 01 Tòa A tòa nhà Housinco, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân - Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 6 tòa nhà 285 Đội Cấn, Ba Đình - Hà Nội.

Điện thoại: (84 – 24) 62531338 – (84) 947.090.888.

Email: ndf.institut@gmail.com